Магазин MODAL

MODALE соолубаган жана таблеткадан кетпеген жумшак жана созулган бамбуктан жасалган джерси. Памбыктан айырмаланып, бамбук - бул айлана-чөйрөгө пайдалуу, өтө кымбат жана кооздугун сактап кала турган калыбына келүүчү булак.

Boardroom, Ball же Beach, сиз ар дайым Modal Capsule Dress менен укмуштай көрүнүп турасыз.